Gegevens

Dag/tijd:
in overleg

Tarief:
Gedragsconsult                               €165,-*
(60 min)

  • voorbereiding & vragenlijsten
  • consult op afgesproken plaats (60 min)
  • verslag ; diagnose, prognose en adviesplan
  • nazorg via mail

Vervolgtraining/begeleiding         €80,-  (aan huis)*
Vervolgtraining/begeleiding         €70,-  (op onze indoor trainingslocatie)

(45-60 min)

* excl reiskosten

 

Gedragstherapie

maakt samenleven weer leuk

Aanvraag gedragsconsult

Je kan een aanvraag doen voor een gedragsconsult via de mail , telefonisch of het antwoord formulier, natuurlijk kan je via deze weg ook om meer informatie vragen.

Wij sturen je een uitgebreide vragenlijst toe om het probleemgedrag in kaart te brengen, dit geeft ons vooral een hoop informatie , waardoor we vlot praktisch aan de slag kunnen.

Gedragsconsult

Na ontvangst van de vragenlijst plannen we een afspraak in voor een gedragsconsult. Tijdens dit gedragsconsult bespreken we bij jullie thuis (of ergens anders) het probleemgedrag van de hond, het ontstaan daarvan, de verwachtingen en bekijken we indien mogelijk/nodig het gedrag van hond in de praktijk. Tijdens dit consult kan je al wat praktische tips verwachten. Het gedragsconsult duurt tussen de 60-90 min.

Verslag en behandelplan

Na het gedragsconsult stellen wij een verslag op met onze bevindingen en ontvangen jullie een behandelplan. Met dit behandelplan kan je samen met je hond aan de slag. Natuurlijk is het ook mogelijk om onder onze begeleiding te trainen of op de hondenschool verder te trainen. Tijdens het consult bespreken we de verschillende mogelijkheden.

Schroom niet en zet nu de eerste stap! Vraag onze hulp en geniet weer van een vrolijk en ontspannen leven samen met jullie hond.

Reiskosten: Straal vanaf Amstelveen eerste 15 kilometer geen reiskosten, daarbuiten 0,30 cent per km.