Gedragstherapie vragenlijst

Vragenlijst ter voorbereiding op een gedragsconsult
 • Wilt u de volgende vragen zo duidelijk en compleet mogelijk beantwoorden? De vragenlijst bij voorkeur voor het consult doorsturen zodat wij deze ter voorbereiding kunnen doornemen. Please answer the following questions as clearly and completely as possible? Forward questionnaire before for consultation so that we can go through this preparation.
 • Persoonsgegevens

  Personal data

 • Indien bekend - If known
 • Gegevens van uw hond

  Details of your dog

  Dieren zorgverzekering (Geen WA, WA verzekeren is verplicht) Animal health insurance (no liability, liability insurance is compulsory)
 • Indien verzekerd - if insured
 • Gegevens van uw dierenarts

  Data from your vet

 • Probleem gedrag van uw hond

  Problem behavior of your dog

 • Indien er meerdere problemen spelen, wilt u deze dan nummeren en op volgorde van belangrijk naar minder belangrijk zetten? If there are multiple problems, please number them and ranked by importance.
 • Algemeen

  General

  (buitenkennel) (outdoor kennel)
 • Gezondheid

  Health

 • Leefomgeving

  Habitat

 • Vul in als volgt : 1. naam geslacht m/v leeftijd 2. naam ..................... Write down as follow: 1. name gender age 2. name gender ..... etc
  meerdere antwoorden mogelijk
  meerdere antwoorden mogelijk
  meerdere antwoorden mogelijk
 • Training & gehoorzaamheid

  Traing & obedience

 • Overig

  Other