gedragstherapie vragenlijst agressie naar gezinsleden

 • Gedragstherapie vragenlijst - agressie naar gezinsleden

  Behavioraltherapy questionairy - agression to familymembers

 • Binnenkomen of verlaten van de ruimte

  Comming in or leaving the room

 • Voerbak

  Foodbowl

 • Kluif/kauwbot

  Chunk/chew

 • Speetje

  Toy

 • Ligplaats

  Bed

 • Interactie tussen gezinsleden(spel/knuffelen)

  Interaction between familymembers (play/cuddle)

 • Aanraken

  Touching

 • Overheen hangen

  Hanging over

 • Op de rug

  Rolling on the back

 • Uit de weg duwen

  Pushing away

 • Optillen

  Lifting

 • Andere situatie

  Other situation