Gaus Academie

DogTalk werkt graag samen met de Gaus Academie, dit opleidingsinstituut opgezet door Martin Gaus biedt de kwalitatieve en recente kennis die wij nodig vinden bij de professionele uitoefening van ons vak.

Martin Gaus

Maar wellicht nog belangrijke net als wij hebben zij de volgende missie: “Martin Gaus Academie levert graag haar bijdrage aan een beter leven voor huisdieren en hun eigenaren door met veel openheid de opgebouwde kennis uit te dragen en te delen met liefhebbers in de ruimste zin van het woord.” Mede hierom zijn al onze medewerkers in meer of mindere mate geschoold aan de Gaus Academie.