APDT; the association for petdog trainers

APDT bene; the association for petdog trainers België en Nederland is een kwaliteitslabel voor honden trainers. DogTalk is trots aangesloten te mogen zijn bij deze organisatie en staat dan ook volledig achter deze zienswijze en conformeert zich aan de gedragscode.

De manier waarop honden getraind worden, is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Steeds meer hondenbezitters bewijzen dat het mogelijk is om een hond op te voeden tot een gehoorzame en vrolijke viervoeter door gebruik te maken van hondvriendelijke en beloningsgerichte trainingstechnieken. Trainen met behulp van deze methodes is niet alleen leuk, maar het versterkt ook de band tussen hond en baas. Het is niet langer aanvaardbaar om bij de training en opvoeding van honden gebruik te maken van op straf en dwang gebaseerde methodes en pijn veroorzakende hulpmiddelen, zoals slipkettingen, pinnenbanden en stroombanden.

Hondentrainers die bovenstaand standpunt onderschrijven, hebben zich verenigd in de “Association of Pet Dog Trainers”, kortweg APDT. Deze trainersorganisatie werd in 1995 in Engeland opgericht door John Fisher om een kwaliteitsgarantie te kunnen bieden aan eigenaars die met hun hond een cursus willen volgen.

Alle leden van de APDT zijn trouw aan het “geen slipketting”-beleid en maken gebruik van methoden en hulpmiddelen die bij de hond niet leiden tot onnodige en/of overmatige stress, gedrukte houdingen of uitingen van angst. Aangezien uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat met deze positieve methodes de beste resultaten behaald worden, kunnen ook dierenartsen met een gerust hart hun cliënten doorsturen naar APDT-leden.

Voordat aspirant-leden tot het lidmaatschap van de APDT worden toegelaten, worden zij beoordeeld volgens een strenge gedragscode. Een beoordelaar toetst of een trainer voldoet aan de voorwaarden die omschreven zijn in de gedragscode van de APDT-BeNe. APDT-trainers verplichten zich verder tot het op peil houden van hun vakkennis. Om de kwaliteit van zijn leden te kunnen blijven garanderen, beschikt de APDT-BeNe bovendien over een klachtencommissie. Hondenbezitters of anderen die van mening zijn dat een lid de gedragscode niet naleeft, kunnen een klacht deponeren bij de coördinator van de APDT-BeNe.